GSS Göteborgs storköksservice – Miljöpolicy

Miljöpolicy

GSS Göteborgs storköksservice är ett företag som bedriver verksamhet i Göteborgsområdet och utför reparationer av storköksmaskiner såsom diskmaskiner, grytor och ugnar.

GSS bedriver sin verksamhet på ett miljöanpassat sätt, där den hållbara utvecklingen inte bara tillhör kärnfrågan i organisationen, utan fungerar som ett starkt riktmärke för hela företaget och dess medarbetare. GSS och dess medarbetare skall jobba kontinuerligt med miljöfrågor och bedriva en miljöutveckling inom våra arbetsmetoder.

  • Följa för oss gällande miljölagstiftning och andra relevanta regelverk

  • Låta miljöarbetet vara en naturlig del av det dagliga arbetet i t.ex. produktrekommendationer, identifiering av miljörisker och kommunikation med kund ang kemikalie- och vattenanvändning

  • Arbeta med ständig förbättring genom att löpande identifiera vår miljöpåverkan, sätta relevanta miljömål och följa upp dessa

  • Arbeta med våra transporter och vård av bilar på ett miljöanpassat sätt för att förebygga föroreningar

  • Sortera verksamhetens avfall på bästa sätt

  • I den mån det finns tillgängligt välja miljöanpassade kemikalier

  • Engagera personalen genom t.ex. utbildningar inom miljöområdet